top of page

Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan. Dit houdt in dat je als klant recht heeft om geïnformeerd te worden over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk. Dit heb ik gedaan in de privacy statement. Hierin heb ik vermeld welke gegevens ik verzamel en voor welke doeleinden. Hieronder vindt u de privacy statement.

 

Mocht u vragen hierover nog hebben of meer informatie over willen dan hoor ik dat graag van je. 

Privacy statement Be-a-mazing

Inleiding

Be-a-mazing neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@be-a-mazing.nl.

Wie is Be-a-mazing ?

Be-a-mazing is de eenmanszaak Be-a-mazing , kantoorhoudende te (7557 VG) Hengelo aan Johan Wagenaarstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60560908.

Be-a-mazing is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be-a-mazing de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Be-a-mazing jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Be-a-mazing persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Be-a-mazing voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Be-a-mazing worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:          

Gegevens:          

Grondslag:          
Bewaartermijn:   

 

Doeleinde:           

Gegevens:           
 

Grondslag:            

Bewaartermijn:     

 

Doeleinde:             

Gegevens:            
 

Grondslag:             
Bewaartermijn:      

 

 

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:


Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:
 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Marketing

Doeleinde:

Gegevens:


Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:


Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:


Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

 

Doeleinde:

Gegevens:

 

Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Website

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Betrokken belang:

Bewaartermijn:

Financiële administratie

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beheer van bestellingen

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Facturatie

NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Verlenen van de dienst zelf

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Facturatie

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

CRM

Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Direct marketing

​Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

​Nieuwsbrief

​Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Social marketing

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Loyaliteitsprogramma

Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website Analytics

Surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Plaatsen van berichten of reviews
Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

​Uitvoering van de overeenkomst

​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Chatfunctie

Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Beveiliging van gegevens

Wachtwoord

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Be-a-mazing heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Be-a-mazing over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Be-a-mazing . Je kunt verzoeken dat Be-a-mazing je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Be-a-mazing te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Be-a-mazing of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Be-a-mazing te verkrijgen. Be-a-mazing zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Be-a-mazing je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Be-a-mazing

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@be-a-mazing.nl. Be-a-mazing zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Be-a-mazing een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Be-a-mazing je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Be-a-mazing verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Be-a-mazing je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@be-a-mazing.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Be-a-mazing jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@be-a-mazing.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Register verwerkingsactiviteiten
Verwerkersovereenkomst
bottom of page